Post Archives from the ‘Uncategorized’ Categoryบทเรียนมหาอุทกภัย

Posted on: September 8th, 2014 by
Comments Requested

บทเรียนมหาอุทกภัย : บทบรรณาธิการวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ภาพน้ำท่วมในลุ่มน้ำยม ที่ จ.สุโขทัย และพิษณุโลก ที่กำลังจะหลากท้นลงท่วมพื้นที่ภาคกลางในเร็วๆ นี้นั้น ทำให้เกิดคำถามกันทั่วบ้านทั่วเมืองขณะนี้ ว่า จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ ซ้ำรอยมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 อีกหรือไม่ อีกทั้งความวิตกกังวลที่เกิดตามมาก็คือ รัฐบาลมีมาตรการเตรียมการรับมือเอาไว้อย่างไร ในกรณีที่อีก 2 เดือนนับจากนี้ อาจจะมีมรสุมจากทิศตะวันออกเข้ามาสมทบฝนจากตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนัก จนเกินความสามารถรับน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ รวมทั้งแก้มลิง และคูคลองหนองบึงที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดลอกคูคลองที่เป็นแผนงานมาตั้งแต่ปี 2554 รวมทั้งความพร้อมของอ่างเก็บน้ำเขื่อนต่างๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากปริมาณน้ำฝนใกล้เคียงกับคราวมหาอุทกภัย ก็ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก ไม่เพียงเฉพาะมหาอุทกภัย 2554 เกิดจากมรสุมหลายลูกที่พัดเข้าประเทศไทยติดๆกันเท่านั้น หากแต่การบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาดก็เป็นปัจจัยสำคัญด้วย เพราะการพร่องน้ำในเวลาวิกฤติกลับเป็นการซ้ำเติมให้สถานการณ์เลวร้ายลง ปริมาณน้ำเหนือในปีนั้นมีมากถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่สามารถระบายลงทะเลผ่านท่าจีน เจ้าพระยาได้ทัน เพราะประตูระบายน้ำพลเทพ ที่ปากแม่น้ำสุพรรณ และประตูระบายน้ำบรมธาตุ ที่ปากแม่น้ำน้อย ไม่ได้เปิดรับน้ำเพื่อผันน้ำเข้าสู่ทุ่งตะวันตก ประตูระบายน้ำบางโฉมศรีพังทลายลง ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าลพบุรีมากเกินไป ขณะเดียวกันมวลน้ำทั้งหมดก็ไหลกลับมายัง อ.พระนครศรีอยุธยา ที่รับปริมาณน้ำมากเกินไป ทั้งจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี จนย้อนข้ามประตูระบายน้ำคลองข้าวเม่า เข้าสู่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครทางทิศเหนือ ขณะที่พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี ไม่อยู่ในสภาพพร้อมรับน้ำเหนือแต่อย่างใด นั่นคือบทเรียนที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาว่า เหตุการณ์ครั้งนั้นมีฝีมือมนุษย์เข้าไปร่วมด้วย กล่าวสำหรับเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ Continue reading the story "บทเรียนมหาอุทกภัย"

‘ผู้ปกครองร้อง รั้วกำแพงโรงเรียนพัง’ “ครีมหน้าใส”

Posted on: September 8th, 2014 by
Comments Requested

ผู้ปกครองร้อง รั้วกำแพงโรงเรียนพัง : คอลัมน์ ร่วมด้วยช่วยกัน ครีมหน้าใส ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังรับการร้องเรียนจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนชัย ชุมชนโนนชัย 2 เขตเทศบาลนครขอนแก่น ถนนราษฎร์คนึง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ว่า รั้วกำแพงหน้าโรงเรียนพังถล่มลงมาได้รับความเสียหายนานกว่า 2 สัปดาห์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซ่อมแซม มีเพียงเชือกพร้อมป้ายแผ่นเล็กเขียนข้อความว่า (ห้ามเข้าเขตอันตราย) มาขึงกั้นไว้เท่านั้น  ช่วงเวลาเข้าเรียน-เลิกเรียน จะมีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมาก ต้องผ่านบริเวณดังกล่าว เกรงจะได้รับอันตราย จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข ทีมงานประสานไปยัง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม ครีมหน้าใส ....................................... (หมายเหตุ ผู้ปกครองร้อง รั้วกำแพงโรงเรียนพัง : คอลัมน์ ร่วมด้วยช่วยกัน )

ที่มาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน

Posted on: September 6th, 2014 by
Comments Requested

ที่มาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน : คอลัมน์ อยู่สบาย โดย... ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง โดยธรรมชาติ ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนแล้วแต่มีอัตลักษณ์ มนุษย์มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน แม้เป็นฝาแฝดกันก็ตาม เช่น ลายนิ้วมือ ลักษณะเฉพาะทาง DNA สภาพจิตใจ จิตวิญญาณ ความเชื่อ ทัศนคติ อันเกิดจากการบ่มเพาะจากประสบการณ์ทุกมิติ ครอบครัว สังคม การศึกษา ล้วนเป็นอัตลักษณ์มาตั้งแต่เกิดโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ การคิดค้นก็เช่นกัน โดยเฉพาะโครงการที่มีคุณภาพก็ควรมีองค์ประกอบแห่งอัตลักษณ์ อันเกิดจากบริบทที่แตกต่างกัน การบ่มเพาะโครงการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็ควรคิดครบทิศ รอบด้าน รอบคอบ โดยเครื่องมือ 4 DNA ที่เริ่มแรกตั้งต้น เพื่อค้นหา “ใจกลางแห่งแนวความคิด” ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการลงทุน เกิดขึ้นจากองค์ประกอบที่สำคัญต่างๆ มากมาย ในปัจจุบันนักออกแบบเป็นหัวใจสำคัญที่สามารถส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ เพราะการออกแบบที่มีคุณภาพ คือ ตัวแปรหลักที่ทำให้โครงการต่างๆ ที่มีองค์ประกอบแห่งความสร้างสรรค์ การออกแบบที่ดีคือ การวางแผนอย่างมีระบบ เครื่องมือ 4 DNA เกิดจากแรงบันดาลใจที่บ่มเพาะให้นักออกแบบและผลงานออกแบบเป็นเอกภาพ ทางความคิด ด้วยแกนแห่งศิลปะและการออกแบบกับแนวคิดรอบทิศ ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง เครื่องมือ 4 DNA เป็นส่วนสำคัญต่อการรวบรวมทั้งปัจจัยลบและปัจจัยบวก เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน ให้มากที่สุด นักออกแบบและผู้ลงทุนสามารถนำเครื่องมือ 4 DNA ไปใช้ สามารถบ่มเพาะหาตัวแปรหลัก เพื่อนำไปใช้ออกแบบและพัฒนาโครงการร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งสามารถส่งเสริมผลงานออกแบบให้มีคุณภาพและเกิดอัตลักษณ์เฉพาะตัว Continue reading the story "ที่มาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน"

ชุมชนไทยในต่างแดนประจำวันที่6ก.ย.2557 phyto sc

Posted on: September 6th, 2014 by
Comments Requested

ชุมชนไทยในต่างแดนประจำวันที่ 6 ก.ย.2557 : kaew_kob@hotmail.com phyto sc ข่าวไทย ประจำวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10 รายงานจากลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยหนังสือพิมพ์เสรีชัย และซิดนีย์ ออสเตรเลีย โดยจารุพรรณ พรายแสง สหรัฐอเมริกา ๐๐๐ ไปร่วมงานของชุมชนไทยในนครซานฟรานซิสโก และเขตเบย์แอเรีย เจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ และกงสุล สัณห์ อรุณรักษ์ติชัย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันที่จะธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทย ๐๐๐ราม ทิวากร และ อาจารย์วณี จีระแพทย์ จัดกิจกรรมหาทุน สมทบมูลนิธิโซเอ ช่วยเหลือเยาวชนที่บ้านเด็กโซเอ ในประเทศไทย วันเสาร์ที่ผ่านมาที่ “ไทยคิทเช่น” ชื่อ “Zoe Karaoke Fund Raising” ๐๐๐ งาน “ราตรีลีลาศครั้งที่ 12” ในงาน ลาทีปีเก่า ปกรณ์ พงศ์ธราธิก สอบถามได้ที่ ซูเปอร์แพต ศิลปี-ไวย์ (323) 702-0788, ประกายทิพย์ มาลากุล (626) 475-6588, Continue reading the story "ชุมชนไทยในต่างแดนประจำวันที่6ก.ย.2557 phyto sc"

ลวดเชื่อมไฟฟ้า เดอะซัน

Posted on: September 6th, 2014 by
Comments Requested

 ลวดเชื่อมไฟฟ้าเดอะซัน เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กแผ่นบางและโครงสร้างเหล็กที่บางในงานสร้างเรือ รถไฟและยานยนต์ที่ทำด้วยเหล็กเหนียวด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าซึ่งสามารถเชื่อมในท่าตั้งลาดลงได้ สามารถเชื่อมได้ทุกแนวตามต้องการ   การอาร์ตสม่ำเสมอและนิ่ง เรียบ เมื่อเชื่อมมีสะเก็ดไฟน้อย ควันน้อย และใช้ไฟน้อย ตะเข็บในการเชื่อมเป็นมันวาว ทำให้ผิวรอยเชื่อมที่ได้มีความเรียบสวยงาม แนวการเชื่อมสวยสแลกร่อน     คุณภาพสำหรับมืออาชีพ  เชื่อมนิ่ม  เชื่อมดี     ลวดเชื่อมไฟฟ้า เดอะซัน ชนิดไตตาเนียสูงได้รับมาตรฐาน มอก.ISO 9000:2008,ไทยแลนด์แบรนด์,มาตรฐานลอยด์(UK) คุณภาพส่งออกมากกว่า 40 ปี
 มีให้เลือก 3 ขนาด
Continue reading the story "ลวดเชื่อมไฟฟ้า เดอะซัน"

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ เดอะซัน

Posted on: September 6th, 2014 by
Comments Requested

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ เดอะซัน แบบกระแสไฟตรงที่ให้คุณภาพแนวเชื่อมที่สวยงาม ควบคุมง่าย เส้นต่อเนื่อง ใช้สำหรับลวดเชื่อมไฟฟ้าแบบหุ้มฟลักซ์ เช่น เหล็กเหนียว ,สแตนเลส ,เหล็กหล่อ ,อลูมิเนียม เป็นต้น เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ เดอะซัน พกพาสะดวก ทำงานนอกสถานที่สบายด้วยน้ำหนักเพียง 3.8 kg. และสะพายบ่า เชื่อมที่สูงได้ง่าย ป้องกันไฟดูดด้วยรูปแบบตัวเครื่อง 2 ชั้น และทำจากวัสดุเป็นฉนวนป้องกันกระแสไฟรั่ว คุ้มค่า ประหยัดไฟ กว่าตู้เชื่อมแบบหม้อแปลงรุ่นเก่า รับประกันคุณภาพตัวสินค้า 2ปี คุณภาพสูง ระดับมืออาชีพ สู้งานหนัก และคุ้มค่าคุ้มราคา มีให้เลือก 2 ขนาด - เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ เดอะซัน MMA 123S สามารถเชื่อมได้ตั้งแต่ 2.6 - 3.2 MM. โดยเฉพาะ 2.6 MM. เชื่อมได้ 100 เส้นต่อเนื่อง - เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ เดอะซัน MMA 123S สามารถเชื่อมได้ตั้งแต่ 2.6-4.0 MM. โดยเฉพาะ 3.2 MM. เชื่อมได้ 100 เส้นต่อเนื่อง ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท Continue reading the story "เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ เดอะซัน"

วิจารณ์ยับ! คลิปหนุ่มเตะทรายไล่ฝรั่งอาบแดดหาดดัง

Posted on: September 6th, 2014 by
Comments Requested

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กกำลังให้ความสนใจคลิปวิดีโอเหตุการณ์หนึ่ง ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นวงกว้าง หลังมีการผู้โพสต์เผยแพร่ภาพหนุ่มคนหนึ่ง เดินเข้าไปไล่นักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติ กำลังอาบแดดอยู่ที่ชายหาดอย่างไม่สุภาพและไม่สามารถอธิบายเหตุผลให้นักท่องเที่ยวฟังได้ อีกทั้งยังมีการเตะทรายใส่ด้วย
 
ตามรายงานระบุว่า เมื่อวานนี้ (5 ก.ย.) มีคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 1 นาที ถูกเผยแพร่แชร์ส่งต่อเป็นวงกว้างในโลกออนไลน์ คลิปที่ชื่อว่า "ไล่นักท่องเที่ยวให้ไปนั่งเก้าอี้ ชายหาดของพ่อมันหรือไง" ถูกโพสต์ลงในเว็บยูทูปและโซเชียลเน็ตเวิร์กช่องทางต่างๆ คลิปดังกล่าวแสดงให้เห็นภาพเหตุการณ์ ชายหนุ่มคนหนึ่งได้เดินเข้าไปหานักท่องเที่ยวสาวฝรั่งคนหนึ่ง ที่กำลังทาครีมกัดแดด เพื่ออาบแดดอยู่บนชายหาดแห่งหนึ่ง เขาได้ตะโกนขึ้นว่า "เฮ้!" ก่อนจะไล่นักท่องเที่ยวให้ลุกออกจากหากด้วยกิริยาและท่าทางที่ไม่สุภาพ นักท่องเที่ยวสาวประกาศชัดเจนว่า "ฉันจะนั่งตรงนี้!"

ชายจีนอึ้ง ฟ้องหย่าภรรยา พบความจริงภรรยาเป็นใครก็ไม่รู้

Posted on: September 6th, 2014 by
Comments Requested

ชายจีนอึ้ง ฟ้องหย่าภรรยา พบความจริงภรรยาเป็นใครก็ไม่รู้ แอบใช้ชื่อคนอื่นมาแต่งงาน อยู่กินนาน 8 ปี แถมมีลูกด้วยกัน 1 คน วันที่ 2 กันยายน 2557 สำนักข่าวซินหัว ได้เปิดเผยเรื่องราวสุดประหลาด เมื่อ นายเหยียน ชายจีนซึ่งอาศัยอยู่ในมณฑลเจ้อเจียงกับภรรยาชื่อ เสี่ยวเถียน มานานถึง 8 ปี แถมมีลูกด้วยกัน 1 คน แต่กลับเพิ่งพบความจริงว่าภรรยาเป็นใครก็ไม่ทราบ หลังจากที่เจ้าตัวพยายามจะฟ้องหย่า โดยรายงานระบุว่า นายเหยียนพบรักกับภรรยาขณะทำงานอยู่ในมณฑลดังกล่าว จนกระทั่งในปี 2547 ทั้งคู่ได้ตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกันและมีบุตรชายด้วยกัน 1 คน อย่างไรก็ตาม หลังจากแต่งงานทั้งคู่ก็ค่อย ๆ หมางเมินและทะเลาะกันอยู่เสมอ จนกระทั่งปี 2555 ทั้งคู่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง เสี่ยวเถียนจึงโกรธและหนีออกจากบ้านไป โดยไม่กลับมาหาเขาและไม่ส่งข่าวคราวกลับมาอีกเลย เวลาผ่านไปจนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นายเหยียนได้พบสำมะโนครัวของเสี่ยวเถียนที่ระบุว่า เธอเป็นคนเขตซู่ผู่ เมืองหวยฮว่า มณฑลหูหนาน เขาจึงนำหลักฐานดังกล่าวเดินทางไปแจ้งฟ้องหย่าที่ศาลประชาชนกลางในเขตซู่ผู่ ก่อนที่เขากับพนักงานสืบสวนจะเดินทางไปยังที่อยู่ของเสี่ยวเถียน แต่กลับปรากฎว่าเสี่ยวเถียน เจ้าของที่อยู่ดังกล่าวกลับไม่ใช่ภรรยาของเขา และเธอก็ไม่รู้จักเขาอีกด้วย ทั้งนี้เดิมทีเสี่ยวเถียนตัวจริงทำงานอยู่ที่มณฑลเจ้อเจียงและเคยทำบัตรประชาชนหาย จึงคาดว่าผู้หญิงที่แต่งงานกับนายเหยียนคงเก็บบัตรของเธอได้ และแอบอ้างใช้ตัวตนของเสี่ยวเถียนมาแต่งงานอยู่กินกับเขา ดังนั้นนายเหยียนจึงฟ้องหย่าเสี่ยวเถียนพร้อมจ่ายเงินชดเชยให้แก่เสี่ยวเถียนเป็นเงิน 800 หยวน (ราว 4,000 บาท) อย่างไรก็ตาม นายเหยียนยังไม่สามารถตามหาหญิงที่เป็นภรรยาของเขาพบ

หมอมะกันคนที่3ติดเชื้อ’อีโบลา’

Posted on: September 5th, 2014 by
Comments Requested

นายแพทย์ชาวอเมริกัน เป็นคนที่ 3 ติดเชื้อไวรัสอีโบลา ถูกส่งตัวกลับไปรักษาที่สหรัฐ ขณะที่ สธ.เผยผลเลือดรอบ2 'หญิงกินี' เข้าข่ายสอบสวนโรคเป็นลบ ไม่พบเชื้อไวรัสมรณะ 5 ก.ย. 57 องค์กรบรรเทาทุกข์คริสเตียนสากล ซิม ยูเอสเอ ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่เมืองชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ธ คาโรไลน่า สหรัฐอเมริกา แถลงว่า ดร.ริค ซัคครา มิชชันนารีอาสา ที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลา ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในไลบีเรีย ได้ถูกนำตัวส่งไปยังศูนย์การแพทย์เนบราสก้า เมืองโอมาฮาแล้ว โดยคาดว่า เขาจะเดินทางถึงศูนย์ฯ ภายในวันนี้ และเริ่มเข้ารับการรักษาที่แผนกดูแลผู้ป่วยไบโอคอนเทนเม้นท์ของศูนย์ฯ ครีมหน้าขาว บรู๊ซ จอห์นสัน ประธานของซิม ยูเอสเอ กล่าวว่า ดร.ซัคครา ได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ของซิมและเอวว่า ที่ศูนย์อภิบาล เอล ทู แคร์ ในไลบีเรีย แต่ทางศูนย์ที่เนบราสก้า ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ตรวจสอบที่ทันสมัย และมีความพร้อมในการใช้งานสำหรับทางเลือกในการรักษา ดร.ซัคครา วัย 51 ปี เป็นแพทย์มาจากนครบอสตัน รัฐแมสซาจูเสตส์ ได้อาสาเดินทางไปไลบีเรีย หลังจากทราบว่า นายแพทย์เคนท์ แบรนท์ลีย์ และมิชชันนารี แนนซี่ ไรท์โบล ป่วยเพราะติดเชื้ออีโบลา โดยทำหน้าที่เป็นสูตินรีแพทย์ และทำคลอดทั้งโดยธรรมชาติ และผ่าคลอด ซึ่งจอห์นสัน ระบุว่า เขาเป็นแพทย์ที่นำชีวิตใหม่ไปสู่ไลบีเรีย ขณะที่ความตายกำลังล้อมอยู่รอบตัว แต่ Continue reading the story "หมอมะกันคนที่3ติดเชื้อ’อีโบลา’"

‘เฟด’หืดก่อนลิ่วตัดยูเอสโอเพ่น

Posted on: September 5th, 2014 by
Comments Requested

'โรเจอร์ เฟเดอเรอร์' เจ้าของแชมป์ 5 สมัย โชว์ฟอร์มเก๋า พลิกจากเสีย 2 เซตแรก กลับมาเอาชนะ กาเอล มงฟิลส์ หนุ่มแดนน้ำหอม 3-2 เซต ลอยลำเข้ารอบตัดเชือกยูเอส โอเพ่น ศึกเทนนิส "ยูเอส โอเพ่น" แกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี ชิงเงินรางวัลรวม 18,102,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 579.26 ล้านบาท) ที่ฟลัชชิง เมโดว์ส นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 กันยายน (ตามเวลาท้องถิ่น) เป็นการเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศ ในประเภทชายเดี่ยว โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ นักหวดชาวสวิส วัย 33 ปี เจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม 17 รายการ โคจรมาพบ กาเอล มงฟิลส์ มือ 20 ของรายการชาวฝรั่งเศส แมทช์นี้ มงฟิลส์ ออกสตาร์ทได้ดีกว่า หวดเก็บไปก่อน 2 เซต กระทั่งเซตที่ 3 "เฟดเอ็กซ์" เค้นฟอร์มเก่งเอาชนะได้บ้าง ไล่มา 1-2 เซต จากนั้นในเซตที่ 4 Continue reading the story "‘เฟด’หืดก่อนลิ่วตัดยูเอสโอเพ่น"